Aivot - Yhdessä käyttöön

Seudullinen yhteistyö


Aivot-hankkeen toteuttajana on Tampereen seudun Osake (https://osake.eeventti.fi/).

Käsikirjoituksen luomista

Osake on Tampereen seudun kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle suunnattu osaamisen kehittämispalvelu, jonka tavoitteena on tarjota seudun kunnille monipuolisia ja laadukkaita osaamisen kehittämisen palveluita, kuten koulutuksia, tapahtumia, tiedontuotantoa, tutkimuksia ja tukea. Tuottamalla osaamisen kehittämisen palvelut seudullisessa yhteistyössä halutaan varmistaa henkilöstön yhtäläiset mahdollisuudet elinikäiselle oppimiselle.

Vastaavanlaista kuntien itsensä tuottamaa toimintamallia osaamisen kehittämiseen ei Suomesta löydy. Osake on toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 2016. Osake-yhteistyössä ovat mukana Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kuntaa. Toiminta on suunnattu varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen koko henkilöstölle.

Seudullisesti ohjatun Osake-toimintamallin hyötyjä ja vaikutuksia on tunnistettavissa sekä yksilö-, kunta- että seututasolla. Seudullisen yhteistyön ansiosta voidaan paremmin ennakoida tulevaisuuden haasteita ja vastata lainsäädännöllisiin uudistuksiin. Myös taloudellinen ja toiminnallinen tehokkuus, resurssien yhdistämisestä syntyvä synergia- ja kustannushyöty sekä Osakkeen kautta alueelle kanavoituvat valtionavustukset tuottavat kunnille pitkällä aikavälillä lisäarvoa. Yleisesti ottaen kuntarajat ylittävä yhteistyö ja vertaisoppiminen luo lisäarvoa kuntien omaan toimintaan.

Materiaalin yhdessä koostamista

Osake on vahva osa Tampereen seudun seutuyhteistyön perinnettä ja verkostoyhteistyön roolin uskotaan jatkossa vahvistuvan.

Mikäli haluat kuulla lisää Osakkeen valtakunnallisesti ainutlaatuisesta toimintamallista, otathan yhteyttä!

Innostutaan yhdessä arjesta päivittämällä ammatillista osaamista!