Saavutettavuusseloste


Tämä saavutettavuusseloste koskee Aivot – Yhdessä käyttöön oppimateriaalia Pinja-oppimisympäristössä. Tämä seloste on julkaistu 12.1.2020

Saavutettavuus tarkoittaa, että verkkopalvelu on suunniteltu kaikille. Saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä. Saavutettavuus on sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen pystyy helposti käyttämään verkkopalvelua.

Saavutettava verkkopalvelu on teknisesti virheetön, käyttöliittymältään selkeä ja sisällöltään ymmärrettävä.

Mediamaisteri Oy varmistaa saavutettavuuden seuraavilla toimenpiteillä:

 • Saavutettavuus kuuluu toiminta-ajatukseemme
 • Saavutettavuus kuuluu sisäisiin käytäntöihimme
 • Tarjoamme työntekijöillemme jatkuvasti saavutettavuuskoulutusta.
 • Organisaatiollamme on selkeät saavutettavuustavoitteet ja -vastuutasot
 • Kehitämme oppimisympäristömme saavutettavuutta jatkuvasti
Saavutettavuusdirektiivi

Tätä sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että verkkopalvelun on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.

2019 voimaan tullut saavutettavuusdirektiivi määrää, että julkisen sektorin verkkosivujen ja mobiilipalveluiden tulee olla saavutettavia. Lakia sovelletaan myös vesi-, ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimiviin julkisiin yrityksiin, sekä finanssialan toimijoihin. Laki tulee koskemaan myös järjestöjä, jotka saavat yli puolet rahoituksestaan julkisilta tahoilta.

Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen käynnistyi portaittain ja vaatimusten noudattamista valvoo suomessa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lain vaatimukset ja siihen liittyvää ohjeistusta tullaan julkistamaan saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla.

Arviointimenetelmät

Pinja-oppimisympäristö verkko-oppimisjärjestelmä pohjautuu avoimen lähdekoodin Moodle alustaan. Pinja-oppimisympäristö pyrkii täyttämään WCAG 2.1 kriteeristön tasot A-AA. Materiaalin pohjana on käytetty H5P-työkalua. Työkalu perustuu avoimeen lähdekoodiin ja se on yhteisön kehittämä. Yhteisön tavoitteena on kehittää työkalu täyttämään WCAG 2.1 kriteeristön taso AA.

Sivusto täyttää vaatimukset osittain ja sivustolla on seuraavia puutteita:

 • 1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat – taso AA
  • osasta kuvia puuttuu tekstikuvaus (ns. alt-attribuutti). Ongelma koskee lähinnä kuvia sisältäviä tehtäviä.
 • 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet – taso A
  • osasta syöttökenttiä puuttuu nimike (ns. label-tieto)
 • 2.4.1 Ohita lohkot – taso A
  • navigointi: h1, h2, h3 ja h4 -elementtien järjestyksiä ja sisäkkäisyyksiä (ns. nesting) tulisi parantaa navigoinnin helpottamiseksi

Arviointimenetelmät

Mediamaisteri Oy on arvioinut sivuston saavutettavuuden itsearvioinnilla yhteistyössä yrityksen tai organisaation kanssa. Aivot – Yhdessä käyttöön –materiaalin tekijät ovat arvioineet oppimateriaalin sisältöjen saavutettavuuden.

Tekninen toteutus

Pinja verkko-oppimisjärjestelmä pohjautuu avoimen lähdekoodin Moodle alustaan. Moodle on suunniteltu tarjoamaan kaikille ihmisille samanlaiset toiminnallisuudet ja samat tiedot. Tämä tarkoittaa sitä, että riippumatta henkilöiden rajoitteista, avustavista ohjelmista, näyttöjen koosta tai eri syöttölaitteista (esim. hiiri, näppäimistö tai kosketusnäyttö) verkkopalvelussa ei tulisi olla käytön esteitä.

Sivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa:

 • Edge
 • Firefox
 • Chrome
Sivuston saavutettavuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta:
 • HTML
 • CSS
 • Javascript
Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustolla? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla:
aivot@lempaala.fi
Tavoiteaikamme palautteeseen vastaamisessa on 14 työpäivää.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla kerrotaan tarkasti, kuinka valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000