Aivot - Yhdessä käyttöön

Opetuksen järjestäjälle


Laadukas oppimateriaali on yksi suomalaisen koulun keskeisiä vahvuuksia. Vuonna 2018 Tampereen kaupunkiseudun kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi päättivät aloittaa yhteisen digitaalisen oppimateriaalihankkeen. Nykyään materiaalipaketti on laaja, ja laajenee jatkossa edelleen.

Yhteistyö sai alkunsa seudullisen opetussuunnitelmaan sopivan opetusmateriaalin puutteesta. Olemassa oleva oppimateriaali tukee opetussuunnitelman mukaista työskentelyä, mutta painotuotteisiin perustuva työskentely osaltaan myös ylläpitää rakenteita ja työtapoja, jotka muuttuvassa maailmassa kaipaavat uudistusta. Lisäksi painettuun oppimateriaaliin on vaikeaa tehdä paikallisten opetussuunnitelmien räätälöintejä.

Omalla oppimateriaalilla halutaan myös harjaannuttaa ja innostaa lapsia ja nuoria monilukutaitoon. Kyse ei ole vain ruutuajan kasvattamisesta, vaan tärkeän kansalaistaidon harjoittelusta. Kansallisen lukutaitostrategian 2030 ja Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteet/teemat on huomioitu oppimateriaalituotannossa. Hyvä luku-, ilmaisu- ja monilukutaito ovat keskeisiä yhteiskunnallisen osallisuuden edellytyksiä, ja vahvistavat osallisuutta, demokratiaa ja niiden kautta yksilön ja yhteisön turvallisuuden tunnetta.

Tuottamalla itse säästetään kustannuksia. Materiaalien tuottamisen ja hankkimisen rakenteita uudistamalla on mahdollisuus pitkällä aikavälillä merkittäviin kustannussäästöihin, erityisesti materiaalin päivittämisen vaiheessa.

Kuntien tavoitteena oli kokeilla myös uutta toimintamallia, jossa opetuksen järjestäjä toimii oppimateriaalin tuottajana. Oppimateriaalin tuottaminen ei ole opetuksen järjestäjien ydintoimintaa, mutta se voi olla toimintaa, jonka avulla voidaan edistää monia sivistyskunnan strategisia tavoitteita. Kansallisesti kiinnostava hanke edelleen vahvistaa Tampereen kaupunkiseudun yhteistyökykyistä, innovatiivista ja rohkeasti kokeilevaa profiilia.

Lapsi älytaululla

Keskeiset vaikuttavuuden edellytykset omalle oppimateriaalituotannolle ovat:

  1. Strategia- ja tarvelähtöisyys, omistajaohjaus, johdon sitoutuminen
  2. Toteutus osana pysyvää, selkeää rakennetta
  3. Perustuminen opetussuunnitelmaan ja olemassaoleva oppimisympäristö
  4. Materiaalin laadun ja käyttäjien määrän arviointi ja seuraaminen
  5. Asiantuntevat tekijät ja keskinäinen luottamus - jokaisen osaaminen käyttöön, kaikilla on yhtä tärkeä rooli lopputuloksessa
  6. Laadukas viestintä ja käyttöönottoon panostaminen - koulutukset, asenneilmapiirin vahvistaminen
  7. Uusiutumiskyky ja kehittyminen - kehitetään yhteistyössä, ja toimintatapoja voidaan myös kyseenalaistaa